PLZEŇSKÝ PRAZDROJ

pilsnerurquellPlzeňský Prazdroj je vedoucí pivovarnickou společností ve střední Evropě. Vykazuje největší výstav v ČR a je největším českým exportérem piva do téměř 50 zemí celého světa. Na českém trhu je Plzeňský Prazdroj se svými značkami PilsnerUrquell, Gambrinus, Radegast a Velkopopovický Kozel na prvním místě v objemu prodeje piva. Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem mezinárodní skupiny SABMiller plc, druhé největší světové pivovarnické společnosti. Vlajkovou loď mezinárodního portfolia skupiny představuje značka Pilsner Urquell.

Typ piva: světlé – Typ kvašení: spodní – Obsah alkoholu: 4,4 % obj.

HISTORIE

1295 Založení města Plzně, počátky pivovarnictví.

1307 První doložená zmínka o existenci skutečného pivovaru se sladovnou. 1839 Rozhodnutí měšťanů v Plzni o založení Měšťanského pivovaru. 15.9. 1839 – podzim 1840 Výstavba Měšťanského pivovaru, předchůdce dnešního pivovaru. 5. října 1842 Uvařena první várka piva bavorského typu, tedy podkvasného piva, tzv. světlého ležáku. 1. 3. 1859 Zapsání ochranné slovní známky “Pilsner Bier” u Obchodní a živnostenské komory v Plzni. 2. pol. 19. století Pivovar expanduje v Evropě, první zásilky piva z Plzně do Ameriky. 1869 První akciový pivovar, dnes známý jako Gambrinus. 1898 Vytvořena nová ochranná známka Prazdroj – Urquell. 1910 Světovar – Český plzeňský pivovar akciové společnosti v Plzni. 1913 Výstav přes milion hektolitrů piva, obchodní zastoupení v 34 zemích. 1925 – 1933 Fůze plzeňských pivovarů. 1933 V Plzni jsou 2 pivovary: Měšťanský pivovar a Plzeňské akciové pivovary (PAP). Akcie PAP z velké části vlastní Měšťanský pivovar. 1. června 1945 Národní správa pro podniky koncernu Měšťanského pivovaru v Plzni. Národní správa převzala řízení Měšťanského pivovaru (poté nazýván Prazdroj) a PAP (Gambrinus). 13. 9. 1946 Znárodnění obou pivovarů a vytvoření jednoho národního podniku Plzeňské pivovary. 1. 6. 1964 Vznik podniku Západočeské pivovary se sídlem v Plzni. Vytvoření národního podniku Plzeňský Prazdroj s ohledem na vlastnictví ochranných známek a na styk s odběrateli v zahraničí. Listopad 1989 Počátek zásadních změn celé organizace podniku. 1. 5. 1992 Po privatizaci byla vytvořena akciová společnost Plzeňské pivovary, a.s. Mohutné investice, technologický rozvoj, nárůst výstavy i exportu, rozvoj obchodní a distribuční sítě, marketing. 1994 Vznik akciové společnosti Plzeňský Prazdroj. 1999 Schválena fúze se společnostmi Pivovar RADEGAST a.s., a Pivovar Velké Popovice a. s. 1999 Plzeňský Prazdroj, a. s. se stal součástí South African Breweries plc. 30. 9. 2002 dokončena fúze se společnostmi Pivovar RADEGAST a.s., a Pivovar Velké Popovice a. s. Vznikla tak jediná akciová společnost s názvem Plzeňský Prazdroj a.s.

PLZEŇSKÝ PRAZDROJ JE PŘEDNÍ PIVOVARNICKOU SPOLEČNOSTÍ

Plzeňský Prazdroj, a.s. je přední českou a evropskou pivovarnickou společností. Symbolizuje nejlepší tradice tohoto významného průmyslového odvětví, k jehož rozvoji přispěl vskutku revoluční událostí: V roce 1842 vyrobili předchůdci dnešního Plzeňského Prazdroje první várku spodně kvašeného ležáku, který dal jméno nejrozšířenější kategorii světových piv. Pilsner Urquell je etalonem skupiny „českých piv plzeňského typu“, největší a nejrozšířenější skupiny piv u nás. Takové postavení firmu nesmírně zavazuje. Proto Plzeňský Prazdroj ve svém podnikání a ve všech dalších aktivitách vyznává zásady transparentnosti, férové hospodářské soutěže a společenské odpovědnosti. Tyto zásady se prolínají do všech firemních dokumentů, směrnic a interních procesů, samozřejmě v souladu s příslušnou legislativou ČR a EU a s mezinárodně uznávanými zásadami řízení společnosti (Corporate Governance). Plzeňský Prazdroj je součástí globální pivovarnické skupiny SABMiller, a proto uplatňuje ve své činnosti nejpřísnější mezinárodní standardy platné pro SABMiller kdekoli na světě. Týkají se především odpovědného přístupu firmy jako výrobce alkoholu, vztahů k jejímu okolí, k životnímu prostředí, k zaměstnancům a k obchodním partnerům. Klíčovou roli hraje v podnikání Plzeňského Prazdroje důraz na kvalitu ve všech oblastech činnosti. Společnost je certifikována nezávislou mezinárodní autoritou podle standardů ISO 9002 a ISO 14001 a splňuje nejpřísnější normy Evropské unie, pokud jde o zabezpečení nezávadnosti potravin (HACCP) a o prevenci znečišťování životního prostředí (IPPC). V plzeňském pivovaru se vyrábějí značky Pilsner Urquell a Gambrinus. Součástí rozsáhlého historického areálu je ředitelství společnosti Plzeňský Prazdroj a Návštěvnické centrum.

160 LET SE VYRÁBÍ V PLZNI SPODNĚ KVAŠENÝ SVĚTLÝ LEŽÁK

Již přes 160 let se vyrábí v Plzni spodně kvašený světlý ležák, který díky kvalitě surovin, vody, vlastní kultuře pivovarských kvasnic, několika generacemi předávaného know-how plzeňských sládků a svým specifickým výrobním postupem vyniká nezaměnitelnou chutí a kvalitou